Gepubliceerd op 11-3-2021

Op vakantie zonder je moeder alleen te laten: hoe werkt respijtzorg?

Je zorgt voor je moeder, werkt (fulltime) en houdt het gezin zo goed mogelijk draaiende: kun je dan eigenlijk wel aan vakantie denken?Met alle ballen die je in de lucht houdt is het belangrijk om af en toe even adempauze te nemen. Dus ben je enorm toe aan een (korte) vakantie, maar kun je jouw moeder of iemand anders voor wie je zorgt eigenlijk niet alleen laten? Je kunt respijt zorg aanvragen bij de gemeente.

Op vakantie of adempauze: vervangende zorg

Respijtzorg is vervangende zorg, zodat jij als (werkende) mantelzorger even op adem kunt komen. Dus heb je de afgelopen tijd intensief gezorgd of houd je dat al jaren vol zonder af en toe echt even tijd voor jezelf te nemen? Met respijtzorg is jouw moeder of de andere naaste in goede handen. De vervangende zorg vraag je aan bij de gemeente, die ervan uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoeding voor kan aanbieden. Iedere gemeente gaat daar op z’n eigen manier mee om, waardoor het in de praktijk lastig kan zijn om dit in één keer goed aan te vragen.

Tip: ben je echt even toe aan zo’n adempauze, dus kun jeer nu geen ingewikkelde aanvraag bij hebben? Een Zorggenoot kan je helpen. Hij of zij bereidt de aanvraag voor je voor, vanuit de (ervarings) deskundigheid die je nu goed kunt gebruiken.

Allerlei vormen: zowel eenmalig als structureel

Respijt- of vervangende zorg is er in allerlei vormen. Je kunt daar zowel eenmalig als structureel gebruik van maken, afhankelijk van jouw situatie. Dus lukt het bijvoorbeeld niet meer om je werk te combineren met de zorg voor je moeder? Of moet je echt even een weekje op adem komen na de afgelopen intensieve periode? Er zijn allerlei vormen van hulp beschikbaar:

•  Dagopvang
Jouw moeder is welkom in een ontmoetingscentrum voor dementie of bijvoorbeeld op een zorgboerderij.

•  Logeeropvang
In een logeerhuis, zorghotel, verpleeghuis of bij een gastgezin is plek, terwijl jij ontspant tijdens een paar dagen of een paar weken vakantie.

•  Aanwezigheidszorg
Er komt een vrijwilliger aan huis, die de mantelzorg tijdelijk of bijvoorbeeld een paar uur in de week van je overneemt.

•  Respijtzorg-light
Samen met een vrijwilliger verdelen jullie de zorg, zodat je het af en toe een klein beetje beter los kunt laten.

Let op: respijtzorg aanvragen is geen kwestie vaneen paar dagen. Houd er rekening mee dat hier normaal gesproken een aantal weken overheen gaat. Is er spoed bij? Neem contact op met de huisarts om opvang te regelen. Deze opvang wordt vergoed door de zorgverzekering.  Blijkt er meer nodig dan respijtzorg tijdens jouw vakantie of ter ondersteuning bij je drukke baan? Als je als mantelzorger uitvalt kun je een beroep doen op professionele thuiszorg. Dit wordt aangeboden vanuit de zorgverzekeringswet, dus via de zorgverzekering. Het is geen onderdeel van de Wmo, dus de aanvraag doe je via de huisarts.

Professionele thuiszorg
Via de wijkverpleegkundige of een thuiszorgorganisatie bij jou in de regio regel je professionele thuiszorg.

Financiering: vergoeding vanuit de Wmo

De financiering van respijtzorg komt vanuit de Wmo, dus dit regelt de gemeente. Afhankelijk van het type vervangende zorg betaal je eventueel een eigen bijdrage. We zetten de richtlijnen voor financiering op eenrij:

•  Dagopvang en logeeropvang
Je betaalt het Wmo-abonnementstarief. Het gaat om maximaal €19 per maand. Daarnaast betaal je eventueel een eigen bijdrage, afhankelijk van wat deorganisatie die de dagopvang aanbiedt daarvoor vraagt.

•  Aanwezigheidszorg
Je betaalt het Wmo-abonnementstarief van maximaal €19 per maand. Daarnaast zijn hier over het algemeen geen kosten aan verbonden.

•  Respijtzorg-light
Je betaalt mogelijk een eigen bijdrage vanuit de organisatie die de respijtzorg-light aanbiedt. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor eten en drinken.

Zorg goed voor jezelf

Misschien heb je eerdere ervaringen met de gemeente, bijvoorbeeld al voor aanvragen vanuit de Wmo. Dit blijkt in de praktijk soms lastig, dus het is verstandig om je daar goed op voor te bereiden. Dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Een Zorggenoot kan je daarmee helpen. Je zorgt op die manier goed voor jezelf, bijvoorbeeld door (tijdelijk) gebruik te maken van respijtzorg.

Heb jij nou ook het gevoel dat een Zorggenoot jou kan helpen?