Mantelzorg is een groeiende bron van verzuim: wie neemt de verantwoordelijkheid?

Maar liefst 1 op de 4 medewerkers is mantelzorger. Het combineren van mantelzorg en werk lijkt vaak lang goed te gaan, maar onderliggend kan er sprake zijn van ingewikkelde en belastende situaties. Bovendien is de verwachting dat de groep werkende mantelzorgers snel zal groeien doordat de vergrijzing toeneemt en ouderen langer thuis blijven wonen. Het is een groeiende bron van verzuim, die steeds zichtbaarder wordt voor HR-afdelingen.

Mantelzorg verlenen geldt voor veel medewerkers in eerste instantie als een verrijking, maar kan zich ongemerkt ontwikkelen tot een sluimerende belasting met grote gevolgen voor alle betrokkenen. Medewerkers proberen alle ballen zo lang mogelijk in de lucht te houden. Voor leidinggevenden is het ondertussen lang niet altijd duidelijk wat er speelt en het ontbreekt de HR-manager aan tijd en budget om hiermee aan de slag te gaan.

Mantelzorg is vaak een onzichtbaar probleem waardoor het onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid zou moeten nemen in deze situatie. Alleen door hier duidelijkheid in te scheppen lukt het om deze trend tijdig te keren. Organisaties die verantwoordelijkheid nemen tonen enerzijds goed werkgeverschap en reduceren bovendien verzuim.

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Medewerkers moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen om problemen te communiceren. Andersom is het aan zowel leidinggevenden als HR-managers om aan te voelen wat er speelt en een werkomgeving te creëren waarin de medewerker effectief en productief kan zijn. Het blijkt in de praktijk lastig om daar een balans in te vinden, als het gaat om mantelzorg die mentaal en/of fysiek meer vraagt dan vooraf werd verwacht.

Mantelzorgers raken soms van de regen in de drup, als steeds meer zorgtaken vragen om hun inzet. Het risico op verzuim neemt toe, met name bij tijdelijke intensieve zorg of langdurige zorg over een periode van jaren.

Uit angst voor de eigen carrière spreken mantelzorgers liever niet over waar ze mee te maken hebben. Bovendien is de werkomgeving nu juist de plek waar je je even geen mantelzorger hoeft te voelen. Met name medewerkers die lange werkweken maken zullen in 17% van de gevallen minder gaan werken als ze intensieve mantelzorg verlenen. Zo’n 7% stopt na 2 jaar zelfs helemaal met werken, meer daarover in ons eerdere artikel: het verzuim onder medewerkers neemt toe, wat kan er aan de hand zijn?.

Wie is er verantwoordelijk voor dit verzuim? Mantelzorgers willen er liever niet over spreken, leidinggevenden hebben die mogelijkheid niet en HR-managers hebben er de tijd en het budget niet voor.

Bereiken, steun bieden en borgen

Zorggenoot heeft de ambitie om een oplossing te vinden voor deze uitdaging. Met het doel om overbelasting van medewerkers te voorkomen, zijn zowel mantelzorgers als de organisaties waar ze werken geholpen.

We menen een oplossing te hebben gevonden die de belangen van beide partijen, zowel medewerker als werkgever, samenbrengt. Zorggenoot gaat met medewerkers die mantelzorg verlenen in gesprek. We bieden ze een veilige en vertrouwde optie om hun last te delen en met ons een duurzame inrichting van zorg en werk te vinden. Tegelijkertijd kost het de HR-manager geen tijd en budget, en krijgt een leidinggevende meer inzicht in wat er bij medewerkers speelt. De verbindende positie die Zorggenoot inneemt zorgt voor de eerste stap die het proces in beweging brengt.

Onze oplossing bestaat uit drie stappen:

  • Mantelzorgers bereiken
    Zorggenoot weet uit de praktijk hoe lastig het voor organisaties kan zijn om mantelzorgers te bereiken. Het vraagt om vertrouwen, zekerheid en integriteit bij alle betrokkenen. Samen met de communicatieafdeling van de organisatie selecteren we de relevante kanalen, zoals het intranet of een interne e-mail. We bepalen de belangrijkste boodschap en creëren uitingen die de aandacht trekken van medewerkers die mantelzorg verlenen. Medewerkers vinden op de Zorggenoot-website de informatie die ze zoeken en kunnen een intake plannen met onze casemanager. Uit naam van de werkgever rijkt Zorggenoot de helpende hand, terwijl de medewerker de vrijheid ervaart om uit eigen beweging deze hulp te aanvaarden.
  • Steun bieden
    Vaak komen mantelzorgers in aanmerking voor meer steun uit regelingen en voorzieningen dan ze denken. Om ze zoveel mogelijk te ontlasten hebben mantelzorgers hulp nodig om de juiste regelingen te vinden en hiermee de zorg op duurzame wijze in te richten. Tijdens een korte intake luistert onze casemanager naar hoe de (mantel)zorg op dit moment is ingericht. Bij eenvoudige vraagstukken kan de casemanager medewerkers meteen adviseren en op weg helpen. Bij meer complexe situaties waarin specifieke zorg of ondersteuning nodig is, koppelt de casemanager de medewerker aan een Zorggenoot. Een Zorggenoot helpt de werknemer met het vinden en aanvragen van de juiste zorg. Zo ontstaat er weer voldoende ruimte om het werk en de zorgtaken op duurzame wijze te combineren.
  • Ondersteuning borgen
    Zorggenoot krijgt een vaste plek binnen de organisatie, bijvoorbeeld op het intranet. Dit biedt medewerkers de kans op om ieder gewenst moment contact op te nemen en begeleiding te zoeken. Door regelmatig aandacht te vragen voor mantelzorg helpt de communicatieafdeling zowel HR-managers als leidinggevenden om medewerkers te bereiken zonder daar zelf extra tijd of budget voor vrij te hoeven maken. Ook kunnen HR-managers en leidinggevenden die met verzuimende mantelzorgers te maken hebben hen direct doorverwijzen naar Zorggenoot.

Tijd en budget

Veel HR-managers willen aan de slag met het thema mantelzorg. Maar omdat het een nieuwe thema is wat nog niet ondergebracht is onder bijvoorbeeld Duurzame Inzetbaarheid is er simpelweg geen tijd en budget voor. Onze oplossing stelt de HR-manager in staat om zonder dat het tijd kost of budget nodig is toch de eerste stappen te zetten. Een Zorggenoot kost namelijk tussen de €80 en €100 per uur, maar 43% van alle Nederlanders is via zijn verzekering vergoed voor deze dienst. En omdat je via zowel de zorgbehoevende of een van de betrokkenen mantelzorgers aanspraak kan doen op deze vergoeding lukt het in veel gevallen om deze vergoeding daadwerkelijk te krijgen.

Het bereiken van mantelzorgers en ook de intake via onze casemanager bieden we daarnaast geheel gratis aan. Ook werken we tijdens de implementatie direct samen met andere werknemers in de organisatie zoals de communicatieafdeling. Dat zorgt ervoor dat er vanuit de HR-afdeling weinig tijd geïnvesteerd hoeft te worden.

Daartegenover staat dat je niet alleen goed inzicht krijgt in het effect dat mantelzorg heeft op jouw organisatie, er wordt ook direct wat aan gedaan. Het resultaat; een hogere werknemers tevredenheid en loyaliteit en minder verzuim.

Meer informatie: steun bieden aan de mantelzorgende medewerker

Benieuwd hoe Zorggenoot werkt en hoe organisaties er met onze hulp in slagen om verzuim onder mantelzorgers te reduceren? Download het informatiepakket, met daarin natuurlijk alle concrete informatie over de manier waarop we mantelzorgers bereiken, steun bieden en ondersteuning borgen.

Meer weten? Bekijk de info-pack

In de info-pack leer je o.a. wat de uitdagingen en behoeftes van de werkende mantelzorger zijn en hoe je daar als organisatie op in kunt spelen.Lees meer

Je ontvangt de info-pack in je mailbox.
Er is iets mis gegaan, probeer het opnieuw.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je een keer sparren over mantelzorg in jouw organisatie? Plan via onderstaand formulier een gesprek met Greetje, zij helpt je graag.

Greetje Verdult

Accountmanager

Meer lezen? Hier vind u onze meest recente artikelen