Gepubliceerd op 15-6-2021

Interview met een van onze Zorggenoten
Maak kennis met onze mantelzorgmakelaars. Deze maand: John de Rooij

Stel jezelf eens voor: 
Ik woon in Den Haag, heb voorheen in de pensioensector gewerkt. Ik ben een alleenstaande vader met een dochter van 10.

Hoe/waarom ben je mantelzorgmakelaar geworden? 

Mijn vrouw is overleden aan ALS. Tijdens de ziekte van mijn vrouw heb ik ervaren hoe complex het is om de zorg goed georganiseerd te krijgen en uit te vinden bij welk loket je moet zijn. Na het overlijden van mijn vrouw ben ik MZM geworden . Dit geeft mij meer ruimte dan wanneer ik loondienst zou werken. Ik wil niet dat mijn kind een sleutelkind is, ik wil er voor haar zijn.

Wat is je missie?

Mensen die in de knel zitten zo goed mogelijk ondersteunen, zodat extra stress en zorgdruk voorkomen worden. Vooral onnodige zorgdruk omdat je het zelf zaken weer uit moet vinden.

Wat is je mooiste ervaring als Zorggenoot?

De dankbaarheid van een aantal cliënten. Men is zo blij met de hulp van een Zorggenoot dat ik zelfs bloemen thuisgestuurd krijg.

Welke regeltaken heb je overgenomen die heel lastig waren en wat heb je kunnen bereiken?

Zoeken naar verpleeghuizen, vooral met specifieke wensen, zoals b.v. de mogelijkheden voor een huisdier. Door dit uit te zoeken kan ik straks ook andere cliënten sneller helpen.

Wat vindt een mantelzorger belangrijk?

Dat er geluisterd wordt, dat er echt begrip is voor zijn/haar problemen.

Wat wil je de mantelzorger nog meegeven, vanuit jouw ervaringen?

Wees niet bang om hulp te zoeken. Je hoeft je hierover niet schuldig te voelen, je faalt niet.

Wat is jouw ervaring met Zorggenoot?

Het is mooi dat met de website van Zorggenoot zoveel mantelzorgers bereikt worden, die  anders geen of moeilijker ondersteuning hadden kunnen vinden.