Gepubliceerd op 8-3-2021

Wet langdurige zorg sinds 1 januari 2021 open voor ggz-zorg: waar moet je op letten?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is sinds 1 januari 2021 toegankelijk voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Gemeenten verwijzen aanvragers naar de Wlz, maar waar moet je rekening mee houden als je daar voorin aanmerking wilt komen?

Je hebt een Wlz-indicatie nodig om hier gebruik van te maken. Het aantal aanvragen daarvoor is sinds de openstelling voor ggz-cliënten in 2021 zo groot dat er een overgangsperiode is ingesteld. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal de aanvragen tijdens het eerste kwartaal alsnog in behandeling nemen. Het kan daardoor tijdelijk langer duren voordat een indicatie wordt afgegeven. Cliënten met een zorg in natura houden hun zorg uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), tot de Wlz-indicatie is gesteld. Ook bij een pgb geldt dat het Wmo-pgb behouden blijft totdat het zorgkantoor op basis van de Wlz-indicatiebesluit een pgb vanuit de Wlz toe te kennen.

Tip: de specifieke (overgangs) regelingen voor de diverse situaties staan beschreven op de informatieve website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verandering per 1 januari 2021

Cliënten die een leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (24-uurs zorg) nodig hebben maakten daarvoor gebruik van de Wmo of vergoeding vanuit de zorgverzekering. Zij krijgen toegang tot de Wlz, als ze voldoen aan de criteria die daarvoor gelden.

Het voordeel van deze overgang is dat cliënten de zekerheid krijgen dat samenhangende zorg voor de lange termijn geregeld is. Het is niet nodig om steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Een psychische stoornis wordt op deze manier hetzelfde benaderd als een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, en net als somatische of psychogeriatrische beperking en of aandoeningen.

Criteria voor toegang tot de Wlz

Om toegang te krijgen tot de Wlz gelden er 3 belangrijke criteria:

•   Aanwezigheid van een aandoening of stoornis
Er moet sprake zijn van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, een psychische stoornis of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap (artikel 3.2.1, eerste lid, Wlz).

Let op: Als er sprake is van meerdere aandoeningen, stoornissen of handicaps is het belangrijk om dit duidelijk te vermelden.

•   Permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid, ter voorkoming van ernstig nadeel
Permanent toezicht bestaat uit onafgebroken toezicht en actieve observatie. Dit signaleert dreigende ontsporing in het gedrag of de gezondheid. Er is sprake van een noodzaak tot 24-uurs zorg in de nabijheid als iemand zelf niet in staat is om op de relevante momenten hulp in te roepen.

•   De zorgbehoefte is blijvend
De zorgbehoefte is blijvend als die niet ‘voorbij gaat’. De behoefte aan permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in de nabijheid moet blijvend zijn.

Wlz-GGZ aanvragen bij CIZ

Je vraagt de Wlz-GGZ aan bij het CIZ. Je doet een aanvraag voor de Wet langdurige zorg voor cliënten die intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. De aanvraag doe je bij hetCentrum Indicatiestelling Zorg.

De aanvraag doe je online in de Mijn Wlz-aanvraag-omgeving. Je vindt daar belangrijke informatie over de werkwijze en wat je moet aanleveren om de aanvraag in te dienen.

Afgewezen voor de Wlz-GGZ

Wordt de indicatie aanvraag voor de Wlz afgewezen door het CIZ? De situatie blijft dan zoals deze was. Er is een geldige indicatie vanuit de gemeente nodig voor de Wmo of vanuit de verzekeraar voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is zonder Wlz-indicatie niet mogelijk om gebruik te maken van de wet langdurige zorg. Dit betekent in de praktijk dat je de indicatie voor de Wmo of Zvw ieder jaar opnieuw aan zal moeten vragen.

Heb jij nou ook het gevoel dat een Zorggenoot jou kan helpen?