ga-terugTerug naar home

Privacy verklaring

Welkom bij Zorggenoot! Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door gebruik te maken van onze diensten. Deze privacyverklaring legt uit hoe Zorggenoot je persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt wanneer je onze diensten gebruikt.

1. Het beleid

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Zorggenoot persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer je gebruik maakt van het online platform van Zorggenoot (het Platform) en/of onze telefonische hulplijn (de Hulplijn). Ook staat beschreven wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. De voorwaarden voor het gebruik van het Platform en/of de Hulplijn (gezamenlijk: de Diensten) zijn uiteengezet in onze algemene voorwaarden (de Gebruikersvoorwaarden). Bij het gebruik van de Diensten is Zorggenoot de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Zorggenoot verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

2. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Zorggenoot B.V. (KVK-nummer: 92131530) Europalaan 500, 3526 KS Utrecht, Nederland.

info@zorggenoot.nl

3. Verzameling van persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van onze Diensten verzamelen wij verschillende soorten informatie om je beter te kunnen ondersteunen. Dit omvat persoonlijke gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt via onze vragenlijsten, de chatbot, de Hulplijn, of andere interacties op het Platform.

De verzamelde gegevens kunnen onder meer bestaan uit naam, contactgegevens, zorgsituatie, en andere relevante informatie. Zorggenoot heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw gegevens te verwerken, die we hieronder beschrijven. We verzamelen en verwerken alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn om onze verwerkingsdoeleinden naar behoren te vervullen. In dit gedeelte beschrijven we de verschillende doeleinden voor de verwerking van je persoonsgegevens en vermelden we voor elk doel de volgende informatie:

 • Welke persoonsgegevens worden er verzameld (en verwerkt);
 • Doel(en) en wettelijke basis van de verwerking van deze gegevens;

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Het gaat om de volgende gegevens:

 • In ons eerst contact vragen we je naam, telefoonnummer, e-mailadres en een korte uitleg van je persoonlijke situatie aan ons te verstrekken;
 • Persoonsgegevens die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid of die van de persoon waarvoor je zorgt, als je deze gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld via documenten die je aan ons verstrekt. Deze gezondheidsgegevens worden door Zorggenoot alleen verwerkt om je goed te kunnen helpen en bewaard in een digitaal dossier. De gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld: je wordt altijd te woord gestaan door een professionele dienstverlener met een geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens die je invult bij de AI chatbot als je bent ingelogd;
 • Zorgverzekering polis gegevens indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten;
 • Adresgegevens indien je producten of diensten afneemt in de webwinkel;
 • Informatie naar aanleiding van telefonisch contact;
 • Jouw digitaal dossier (met bijvoorbeeld informatie over het contact en de hulpvraag);
 • Over jouw bezoek aan het Platform. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke pagina’s je hebt bezocht of welke zoekopdracht je hebt gedaan. Hiermee laten we het Platform beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring;
 • Wij verwerken ook jouw IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies.
 • Zorggenoot verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van jouw hulpvraag.

Wettelijke basis

Om je van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die door Zorggenoot worden verwerkt, zijn gegevens die je zelf invult in formulieren op het Platform, telefonisch doorgeeft via de Hulplijn of invult bij de AI chatbot als je bent ingelogd. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (naam, emailadres, telefoonnummer e.d.) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vragen omtrent mantelzorg. Deze gegevens worden opgenomen in een digitaal dossier. Jouw gegevens worden gebruikt voor de beantwoording en/of uitvoering van jouw vraag. De grondslag voor deze verwerking deze verwerking is het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Om met onze Diensten beter in te spelen op jouw persoonlijke situatie: analyses en opstellen van klantprofielen.

Jouw ervaring met Zorggenoot is voor ons heel waardevol om onze processen, websites, producten en Diensten te verbeteren en beter af stemmen op de wensen en de persoonlijke situatie van onze (potentiële) klanten. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om een gepersonaliseerd dataprofiel te creëren dat ons in staat stelt relevante content, producten en diensten aan te bieden. Privacy staat hierbij centraal, en wij zullen je gegevens nooit verkopen aan derden. Het dataprofiel stelt ons ook in staat om de AI-gedreven chatbot en Hulplijn te optimaliseren, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen assisteren bij vragen met betrekking tot wonen, zorg, financiën en juridische zaken.

Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te analyseren en beter op jouw interesses af te kunnen stemmen, maken wij gebruik van tracking pixels. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die in e-mails worden geplaatst. Een trackingpixel stelt ons in staat om te zien of een email die wij aan jou hebben toegezonden, is geopend. De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Verzamelen van jouw gegevens via ons Platform.

Onze Platform maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van het Platform. De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over cookies. De grondslag voor deze verwerking voor een deel van de door ons gebruikte cookies is toestemming, welke je geeft via de cookie banner op het Platform (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen verplicht zijn om jouw gegevens te delen met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kunnen we verplicht zijn om jouw persoonsgegevens aan bevoegde partijen te verstrekken, zoals toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoering geven aan een wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

4. Content en Diensten op het Platform

Ons Platform bevat een informatiehub met relevante content, video's en artikelen, evenals een winkel waar proactief producten en diensten worden aangeboden. Deze zijn bedoeld om mantelzorgers te ontlasten en zijn geselecteerd op basis van het dataprofiel zonder de privacy van individuele gebruikers in gevaar te brengen.

In de webwinkel werkt Zorggenoot samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde partners die de producten en diensten rechtsreeks leveren of aanbieden. In het geval wij de benodigde persoonsgegevens met je instemming doorsturen naar onze partners, kunnen onze partners je persoonsgegevens eveneens inzien, overnemen en bewaren. Onze partners zullen je persoonsgegevens eveneens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verwerken. Zorggenoot kan op geen enkele wijze controle uitoefenen op en kan niet beslissen over de wijze waarop je persoonsgegevens door onze partners worden verwerkt. Zorggenoot is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens door partners. Wilt je weten hoe onze partners omgaan met je persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van de betreffende partner(s).

Op het Platform kun je ook gebruik maken van onze AI chatbot. Vermeld in je gesprekken met de AI chatbot geen vertrouwelijke informatie of gegevens waarvan je niet wilt dat Zorggenoot die ziet of dat Zorggenoot die gebruikt om onze producten, diensten en machine learning-technologieën te verbeteren. Wat je moet weten is dat de AI chatbot een experimentele technologie is en mogelijk soms onjuiste of ongepaste informatie die niet de mening van Zorggenoot vertegenwoordigt. Mocht er onverhoopt onjuiste informatie vertoond worden of heb je opmerkingen/vragen over onze AI chatbot dan kan je deze melden op feedback@zorggenoot.nl. We raden je aan om de informatie die door de AI chatbot wordt gegeven te gebruiken als start punt en de informatie altijd te verifiëren, dat kan ook door onze Hulplijn te bellen: 085-4016867 of andere publieke bronnen te raadplegen.

5. Communicatie en Support

Onze Hulplijn wordt bemand door mantelzorgmakelaars die u bijstaan bij diverse vragen. Daarnaast biedt onze AI-gedreven chatbot continue ondersteuning. Alle communicatie met onze supportdiensten wordt vertrouwelijk behandeld.

6. Data Dashboard en Anonimisering

We bieden een geanonimiseerd data dashboard waarop we trends en inzichten tonen over het gebruik van het Platform. Dit dient om de dienstverlening van Zorggenoot te verbeteren en is niet traceerbaar naar individuele gebruikers.

7. Beveiliging en Opslag van Gegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Zorggenoot implementeert beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen en slaat deze op in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de(persoons)gegevens die je invult op de Platform tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Ter waarborging van de vertrouwelijke behandeling van je persoonsgegevens is met deze derde(n) een verwerkersovereenkomst aangegaan.

De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Als we (via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Dat doen wij bijvoorbeeld door speciale contracten die dit waarborgen (zogenaamde standard contractual clauses) te gebruiken. Verder dienen al onze medewerkers geheimhouding te betrachten.

8. Bewaartermijn

Zorggenoot bewaart jouw persoonsgegevens na de afronding van jouw vraagstuk, uiterlijk drie jaar. Vóór het aflopen van de bewaartermijn zal Zorggenoot de persoonsgegevens verwijderen en/of anonimiseren. Hoe lang jouw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van het soort gegevens. Hieronder hebben we opgesomd hoe lang verschillende persoonsgegevens worden bewaard.

Klant- en dossiergegevens

Jouw klant- en dossiergegevens worden bewaard zolang je een hulpvraag hebt. Deze gegevens zullen worden verwijderd of geanonimiseerd tijdens het verwijderen van je dossier, ofwel doordat je om verwijdering van je dossier vraagt, ofwel omdat jouw dossier gedurende drie jaar inactief is geweest.

Betaalgegevens

Jouw betaalgegevens worden bewaard zolang je een dossier hebt of ten minste zeven (7) jaar na voltooide aankopen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een bedrijfsadministratie.

Technische gegevens

Jouw technische gegevens worden bewaard zolang je een dossier hebt. Deze gegevens zullen worden verwijderd of geanonimiseerd tijdens het verwijderen van jouw dossier, ofwel doordat je om verwijdering van jouw dossier vraagt, ofwel omdat jouw dossier gedurende drie jaar inactief is geweest.

Cookiegegevens

Als je toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies van derden op jouw computer of mobiele apparaten, zullen cookies worden verwijderd wanneer je deze zelf verwijdert of wanneer deze vervallen.

Verzoeken aan de klantenservice

Als je contact hebt opgenomen met onze klantenservice, wordt je verzoek 180 dagen bewaard voordat het wordt verwijderd. Eventuele relevante informatie voor jouw dossier zal daarin tevens worden opgeslagen. Hiervoor geldt de bewaartermijn van ‘klant- en dossiergegevens’.

9. Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring.

Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden over de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
 • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
 • Recht op beperking van de verwerking(in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens(als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
 • Recht van bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens); en
 • Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken, dan kun je te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dat kan je gemakkelijk doen door een e-mail aan ons toe te zenden. Intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen. Wil je een van jouw rechten uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand op jouw verzoek.‍

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze diensten en praktijken weer te geven. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2024.

Voor verdere vragen of opmerkingen over uw privacy, kunt u contact opnemen via info@zorggenoot.nl. Een klacht - bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen of verzoeken hebben gereageerd - kun je eveneens via het genoemde e-mailadres indienen. Ook kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedankt voor het vertrouwen in Zorggenoot!

footer
© Zorggenoot 2024